Dự báo lũ lưu vực sông Sê San  
Bản tin dự báo lũ lưu vực Sê San, ngày 09/09/2019

Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên kính gửi bản tin dự báo lũ cập nhật 07h ngày 09.9.2019 - LV Sê San.

Văn bản đính kèm:
Ban tin so 71-cap nhat 07h ngay 09.9.19-LVSeSan (1).xls
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 26/08/2019 (26/08/2019)
 Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 25/08/2019 (26/08/2019)
 Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 19/08/2019 (19/08/2019)
 Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 15/08/2019 (15/08/2019)
 Bản tin dự báo lũ lưu vực sông Sê San, ngày 11/08/2019 (12/08/2019)