Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch  
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 5

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên kính gửi Quý cơ quan và anh/chị  Bản tin Giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du tuần 5 ngày 11.6 và Bản tin hiện trường đợt 3 ngày 05.6  hồ Tả Trạch và KV hạ du   

Quý cơ quan và anh/chị vui lòng download file đính kèm 
Văn bản đính kèm:
5.BANTIN_TUAN 5_11.6.pdf
3.BANTIN_HIENTRUONG_05.6.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 4 (05/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 3 (29/05/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 2 (29/05/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 1 (29/05/2020)