Thư viện  
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu

1. Số lượng, chức danh cần tuyển: 09 Viên chức ngạch Nghiên cứu viên

2. Yêu cầu

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật công trình thủy lợi, Tài nuyên nước, địa chất, môi trường.

- Có  trình  độ  ngoại  ngữ tương đương bậc  2  (A2)  trở  lên  theo  quy  định  tại  Thông   số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 ca Bộ Giáo dục Đào to ban nh khung ng lc ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn k ng sử dụng công nghệ thông tin bản theo quy định tại Thông số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy đnh Chuẩn k năng sử dụng công nghệ thông tin;

 - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III) Trường hợp thiếu, yêu cầu trong thời hạn 03 năm sau khi tuyển dụng phải bổ sung.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  - Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

 - Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn được quan có thm quyền chứng thực.

- Giy chng nhận sức khỏe do quan y tế đủ điều kiện được khám sức khe chứng nhận

- Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được quan, tchức có thm quyền chứng thực.

5. Dự kiến thời gian xét tuyển: 21/06/2021

6. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 06/05/2021 đến ngày 07/06 /2021

7. Hồ sơ gửi về: Phòng Tổng hợp - Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên. (Địa chỉ: 132 Đống Đa, Hải Châu – Đà Nẵng)

8.ĐT liên hệ : 0236.3537076 , Email:vienkhtlmttn@gmail.com

(Lưu ý: Nếu không trúng tuyển hồ sơ không được hoàn lại)

Thông tin tuyển dụng chi tiết xin  xem tại trụ sở Viện

 

 
 
Các bài liên quan
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2019 (29/03/2019)