Hoạt động TVKT  
Trồng và phục hồi rừng dừa nước Cẩm Thanh phục vụ du lịch sinh thái

Trồng và phục hồi rừng dừa nước Cẩm Thanh phục vụ du lịch sinh thái

 

Cẩm Thanh là một xã thuộc Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nằm trong vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, được coi là Nam Bộ trong lòng miền Trung. Bởi lẽ, nơi đây có rừng dừa nước bao phủ quanh xã, vừa có giá trị về mặt kinh tế, vừa có giá trị về môi trường sinh thái, nó có tác dụng như một lá phổi xanh của cả Thành phố Hội An.

Với tầm quan trọng đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án “Trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển Cẩm Thanh nhằm tái tạo, phục hồi, phát triển rừng dừa kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng”. Dự án này được đầu tư từ nguồn vốn thuộc chương trình Ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC và một phần đối ứng của địa phương.

UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý giao cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên làm đơn vị tư vấn Lập dự án. Dự án có 2 mục tiêu chính:

-  Xây dựng hệ thống rừng ngập mặn ven biển thành phố Hội An bền vững. Hình thành vành đai rừng phòng hộ bảo vệ cho hệ thống đê điều, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; góp phần phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh vùng ven biển tỉnh Quảng Nam;

- Khai thông dòng sông Đình, trả lại sự lưu thông dòng chảy, bảo đảm các điều kiện về thủy lực để phục vụ các nhu cầu: Giao thông thủy, cải thiện môi trường khu vực; xây dựng đường giao thông trên đê bao, cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan ven sông, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các dịch vụ du lịch ven sông, phát triển kinh tế tại địa phương.

Với 2 mục tiêu đó, dự án có quy mô cụ thể như sau:

 Hợp phần trồng và phục hồi rừng dừa nước: Khoanh nuôi xúc tiến, tái sinh có trồng bổ sung 88,15ha rừng dừa nước; trồng mới 26,05ha rừng dừa nước và một số công trình phụ trợ khác.

 Phần xây dựng cơ sở hạ tầng: Nạo vét 2523m sông Đình; đắp 2350m đê bao dọc 2 bờ sông; xây dựng 27 cống lấy nước vào ao tôm, 5 cống tiêu nước qua đê, 4 cầu thô sơ qua kênh tiêu, 3 bến thuyền du lịch; bê tông hóa 1224m mặt đê.

Đặc biệt dự án còn đào mới 1 kênh dài 300m nối sông Đình với trung tâm rừng dừa Bảy Mẫu nhằm kết nối 2 hệ thống với nhau để thuận tiện cho việc du lịch bằng đường thủy.

Đến nay, dự án đã được khởi công và đang trong giai đoạn thực hiện.

Hình 1. Vị trí địa lý xã Cẩm Thanh

Hình 2. Du lịch sinh thái trong rừng dừa Bảy Mẫu

Hình 3. Lãnh đạo Sở NN&PTNT Quảng Nam đi thực địa cùng lãnh đạo
Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên

 

Hình 4. Sông Đình sẽ được nạo vét để phục vụ du lịch bằng đường thủy

 

 

 

 

 
 
Các bài liên quan
 Tìm hiểu thực tế để triển khai dự án hiệu quả hơn (17/08/2015)