Thông tin KHCN  
Nghiệm thu đề tài: “Ứng dụng bộ công cụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực tỉnh Đắk Lắk”

Ngày 21/4/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài: “Ứng dụng bộ công cụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk  thực hiện. Chủ nhiệm đề tài là TS. Hoàng Ngọc Tuấn.

 

 

TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện của đề tài

TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện của đề tài

 

Để vận hành hồ chứa trong mùa lũ an toàn, góp phần giảm thiểu ngập lụt và thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân ở hạ du hồ chứa thì việc dự báo, cảnh báo lũ đến hồ và cảnh báo ngập khi xả lũ và vỡ đập cũng như thống kê, kiểm đếm được mức độ thiệt hại về nhà cửa, diện tích đất nông nghiệp… do lũ gây ra bằng một bộ công cụ dự báo đơn giản, dễ sử dụng mà vẫn đảm bảo độ chính xác phù hợp có một vai trò hết sức quan trọng. Với những ý nghĩa đó, Ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng mục tiêu của đề tài là: Nghiên cứu ứng dụng một bộ công cụ đơn giản, dễ sử dụng để dự báo lũ đến hồ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ nhằm phục vụ công tác phòng chống bão ở tỉnh Đắk Lắk.

 

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

 

Đề tài lần đầu tiên ứng dụng bộ công cụ với việc tích hợp mô hình thủy văn HEC-HMS, mô hình thủy lực HEC-RAS và công cụ Arc GIS để dự báo lũ và xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du ứng với các kịch bản mưa đến khác nhau một cách đơn giản với nguồn dữ liệu khảo sát ít, kinh phí không nhiều mà kết quả vẫn đảm bảo độ chính xác.

Thông qua đề tài giúp các cơ quan nghiên cứu có thêm một hướng tiếp cận mới trong công tác nghiên cứu dự báo, cảnh báo lũ đến hồ chứa, tính toán lưu lượng xả lũ cũng như xây dựng các bản đồ ngập lụt ở hạ lưu do xả lũ lớn và vỡ đập gây ra bằng một bộ công cụ đơn giản cho kết quả có thể chấp nhận được trong điều kiện thiếu nguồn dữ liệu để tính toán thay bởi sử dụng các công cụ thương mại họ Mike. Điều này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất lớn trong việc áp dụng tính toán đối với các hồ chứa nước vừa và nhỏ vốn thiếu dữ liệu thực đo trong quá trình vận hành.

Qua báo cáo kết quả nghiên cứu của Ban chủ nhiệm đề tài, Hội đồng khoa học nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu đề tài và đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu trong quá trình thực hiện đề tài của Ban chủ nhiệm. Hội đồng khoa học nghiệm thu cũng mong rằng kết quả nghiên cứu này sẽ được nhân rộng, liên kết giữa các hồ chứa thủy lợi để phục vụ công tác phòng chống bão lũ tốt cho tỉnh Đắk Lắk.

 

 Theo http://www.skhcn.daklak.gov.vn

 
 
Các bài liên quan
 Họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài cấp Thành phố (27/05/2016)
 FORECASTING THE EROSIONAL TREND OF THE NORTHERN SHORELINE OF LY SON ISLAND (QUANG NGAI, VIETNAM) DUE TO CLIMATE CHANGE AND SEA-LEVEL RISE (21/09/2015)
 MORPHOLOGICAL UNCERTAINTY IN FLOOD MODELLING CASE STUDY AT DOWNSTREAM OF VU GIA THU BON CATCHMENT, VIETNAM. (21/09/2015)
 Monitoring coastline change in an island using remotely sensed data (21/09/2015)
 Đánh giá tài nguyên nước mặt thành phố Đà Nẵng có xét đến điều kiện biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội và đề xuất định hướng khai thác sử dụng nước đến năm 2050 (21/09/2015)