Hoạt động KHCN  
Ứng dụng bộ công cụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực tỉnh Đắk Lắk.

 

 

Nguồn: Đài truyền hình DakLak

 
 
Các bài liên quan
 Hội thảo khoa học đề tài KC 08.12/11-15 (08/07/2015)
 Họp nghiệm thu định kì đề tài cấp Thành phố: "Nghiên cứu sử dụng tổng hợp nguồn nước các hồ đập phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biến dâng”. (13/03/2014)