Hoạt động TVKT  
UBND Tỉnh Bình Định phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa nước Định Bình
 
 
   

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa nước Định Bình do Liên danh Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển - Viện Khoa học  Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên lập phương án. (theo Quyết định số 2171/QĐ-UBND của chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

 

 

- Tên hạng mục: Phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du hồ chứa nước Định Bình;

- Công trình: Đập dâng Văn Phong - Hợp phần khu tưới Văn Phong;

- Thuộc dự án: Thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định;

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Nhà thầu lập phương án: Liên danh Viện Khoa học  Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển;

- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Ngọc Đẳng, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Chi tiết nội dung Quyết định: 

 

 
 
Các bài liên quan
 Xây dựng phương án phòng chống lũ lụt hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định (03/05/2017)
 Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá tra tập trung huyện Cao Lãnh, Châu Thành – tỉnh Đồng Tháp. (28/10/2016)
 Tư vấn lập phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập Định Bình (23/10/2016)
 Cải tạo, nâng cấp đập Đồng Mới (09/06/2016)
 Trồng và phục hồi rừng dừa nước Cẩm Thanh phục vụ du lịch sinh thái (28/04/2016)