Hoạt động KHCN  
Kiểm tra định kỳ đề tài cấp nhà nước KC08/16-20: Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm

Ngày 08/11/2019, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước đã tiến hành kiểm tra định kỳ năm 2019 sản phẩm đề tài cấp nhà nước KC08/16-20 “Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm”. Đề tài được triển khai thực hiện từ tháng 10/2016 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên và Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển phối hợp chủ trì.

Tham dự có Lãnh đạo và chuyên viên VPCT; Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên - Bộ Khoa học và Công nghệ; Ban Chủ nhiệm Chương trình KC.08/16-20

Tại buổi kiểm tra, ThS. Nguyễn Văn Lực – chủ nhiệm đề tài thay mặt ban chủ nhiệm báo cáo nội dung chính của đề tài và tiến độ thực hiện.  Năm 2019,   Ban chủ nhiệm đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu của đề tài vào xây dựng mô hình hệ thống cảnh báo sớm ngập lũ cho cụm ngầm tràn sông Trường - sông Oa nhằm giảm thiểu nguy cơ rủi ro tai nạn  khi lưu thông qua đây trong thời điểm mưa lũ; làm cơ sở nhân rộng mô hình ở các địa phương khác có điều kiện tương tự.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã xem xét, góp ý các hồ sơ, sản phẩm của đề tài để Ban chủ nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh. Đề tài cơ bản đã thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

 

Description: Tong the - Copy

Vị trí xây dựng mô hình cảnh báo sớm ngập lũ tại ngầm tràn sông Trường - sông Oa

 

Mô hình cảnh báo sớm ngập lũ tại ngầm tràn sông Trường - sông Oa đã được vận hành qua 2 trận lũ ngày 16/10/2019 và 31/10/2019. Công nghệ cảnh báo sớm ngập lũ cụm ngầm tràn sông Trường - sông Oa của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên đã  giúp cho các nhà quản lý ở địa phương có thể tự chấm điểm, đánh giá mức độ nguy hiểm cho những công trình ngầm tràn trong khu vực mình quản lý nhằm có những giải pháp hợp lý để ứng phó trong mùa mưa lũ, tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

 


Description: C:\Users\Administrator\Downloads\IMG-3911.jpg

Barie tại những điểm nước tràn qua QL40B để cảnh báo nguy hiểm

Đoàn kiểm tra đi thực địa tại vị trí xây dựng mô hình

 

 
 
Các bài liên quan
 Ứng dụng bộ công cụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực tỉnh Đắk Lắk. (26/06/2017)
 Hội thảo khoa học đề tài KC 08.12/11-15 (08/07/2015)
 Họp nghiệm thu định kì đề tài cấp Thành phố: "Nghiên cứu sử dụng tổng hợp nguồn nước các hồ đập phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biến dâng”. (13/03/2014)