Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch  
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 7

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên kính gửi Quý cơ quan và anh/chị  Bản tin Giám sát CLN hồ Tả Trạch và KV hạ du tuần 7 ngày 25.6 và Bản tin hiện trường đợt 4 ngày 19.6 hồ Tả Trạch và KV hạ du     

Quý cơ quan và anh/chị vui lòng download file đính kèm 
Văn bản đính kèm:
7.BANTIN_TUAN 7_25.6.pdf
4.BANTIN_HIENTRUONG_19.6.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 6 (18/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 5 (16/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 4 (05/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 3 (29/05/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 2 (29/05/2020)