Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch  
Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 10

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên kính gửi Quý cơ quan và anh/chị  Bản tin Giám sát chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du tuần 10 ngày 16.7.2020

Quý cơ quan và anh/chị vui lòng download file đính kèm


 

Văn bản đính kèm:
10.BANTIN_TUAN 10_16.7.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 8 (06/07/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 7 (25/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 6 (18/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 5 (16/06/2020)
 Bản tin giám sát chất lượng nước Tả Trạch - Tuần 4 (05/06/2020)