Thông tin KHCN  
Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan

Việc cấp nước của 8 hồ chứa nói trên chưa chủ động hoàn toàn, tức là chưa thể dự báo được lượng mưa và dòng chảy về hồ cũng như nhu cầu nước, cân bằng nước theo từng thời đoạn tuần, tháng, vụ theo thời gian thực, do đó việc lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch sử dụng nước không sát với thực tế.

Với thực tế đó, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức thực hiện đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan” do TS. Hoàng Ngọc Tuấn làm Chủ nhiệm đề tài. Sau hơn hai năm thực hiện nghiên cứu, khảo sát và lắp đặt thiết bị, nhóm nghiên cứu cơ bản đã hoàn thiện các nội dưng quan trọng của đề tài như: Điều tra, khảo sát bổ sung, thu thập tài liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu; Tính toán thủy văn dòng chảy đến, nhu cầu nước, cân bằng nước toàn năm cho 8 hồ chứa theo số liệu khí tượng dự báo hạn dài; Đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nước để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh; Xây dựng phần mềm (chạy trên nền website, iOS, Android) lập kế hoạch sử dụng nước và truyền tin cho 02 hồ chứa (Hòa Trung và Đồng Nghệ) và Thiết kế, xây dựng mô hình tưới mẫu tiết kiệm nước (tại Đồng Quan, thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang).


Mô hình dự báo lưu lượng nước tại hồ Đồng Nghệ

Đến nay, Ban Chủ nhiệm đề tài đã lập kế hoạch sử dụng nước các hồ chứa  phục vụ cấp nước dựa trên các yếu tố như: kết quả tính toán cân bằng nước của hồ chứa; Thiết lập mô hình WEAP, hiệu chỉnh, kiểm định mô hình; Tính toán dự báo lưu lượng nước đến và nhu cầu nước cấp cho các đối tượng SDN giai đoạn 2020-2030 và đã xây dựng kế hoạch cấp nước dài hạn cho các khu vực thiếu nước trên địa bàn thành phố và xây dựng được 01 mô hình tưới mẫu tiết kiệm nước tại xã Hòa Phong, Hòa Vang.


Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp đại diện các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện và các kết quả của đề tài

Sáng ngày 07/1/2021, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp đại diện các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện và các kết quả của đề tài. Tại buổi kiểm tra các mô hình khu vực hồ Đồng Nghệ và thôn Cẩm Toại, Hòa Phong, Hòa Vang, Đoàn kiểm tra đánh giá cao các sản phẩm Ban Chủ nhiệm đề tài đã thực hiện và góp ý đánh giá bổ sung các mục còn thiếu đề tiến hành hoàn thiện báo cáo, nghiệm thu đề tài.

Theo https://dost.danang.gov.vn/

 

 
 
Các bài liên quan
 Bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước KC08.03/16-20 “Nghiên cứu đánh giá rủi ro ngập lũ tại các ngầm tràn khu vực miền Trung và đề xuất hệ thống cảnh báo sớm” (16/09/2020)
 Cấp nước sạch cho xã Hòa Bắc bằng công nghệ "bơm va" (08/07/2019)
 Kiểm tra định kỳ đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp phát triển công trình thủy lợi nhỏ gắn với tiết kiệm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực Tây Nguyên nhằm ứng phó với hạn hán (07/05/2018)
 Kiểm tra định kỳ đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" (24/07/2017)
 Nghiệm thu đề tài: “Ứng dụng bộ công cụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực tỉnh Đắk Lắk” (25/04/2017)