Đề tài nghiên cứu  
Kiểm tra định kỳ (lần thứ nhất) Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ

 


 

 

 

 

Ngày 15/06/2017, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên đã tiến hành buổi đánh giá định kỳ (lần thứ nhất) Đề tài  Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ”  do TS. Hoàng Ngọc Tuấn  làm chủ nhiệm đề tài.

 

 

 

 

 

 

 

Tham dự buổi đánh giá về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Đình Hậu – Vụ trưởng, ông Phùng Văn Thành – Vụ KHCN các ngành kinh tế kỹ thuật; ông Nguyễn Thiện Thành – Giám đốc, ông Nguyễn Văn Đức – Chuyên viên  Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước;

Về phía đơn vị chủ trì Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên có ông Kiều Xuân Tuyển – Phó Viện trưởng , cán bộ 2 phòng chức năng cùng toàn thể cán bộ trong nhóm nghiên cứu đề tài.

Tại buổi báo cáo, TS. Hoàng Ngọc Tuấn chủ nhiệm đề tài báo cáo 4 nội dung công việc đã hoàn thành, cụ thể:

-              Nội dung 1: Tổng quan nghiên cứu về các giải pháp cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản trên thế giới, Việt Nam và khu vực Nam Trung Bộ.

-              Nội dung 2: Nghiên cứu đánh giá thực trạng cấp nước mặn phục vụ nuôi, trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ.

-                Nội dung 3: Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp nước mặn chủ động phục vụ nuôi trồng thủy sản phù hợp với vùng đặc trưng, loại hình sản xuất và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường

-                 Nội dung 4: Thiết kế mẫu công trình cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện cụ thể của vùng đặc trưng

Cũng trong buổi báo cáo, Ban chủ nhiệm đề tài nêu ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện và những kiến nghị, đề xuất với Đoàn kiểm tra của Bộ Khoa học Công nghệ để có hướng giải quyết hợp lý, tạo điều kiện cho Ban chủ nhiệm tiếp tục thực hiện các nội dung tiếp theo đạt hiệu quả tốt nhất.

Thay mặt Hội đồng, ông Nguyễn Thiện Thành đánh giá Đề tài cơ bản thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đề nghị Ban chủ nhiệm Đề tài tiếp tục thực hiện các nội dung theo đúng tiến độ đề ra trong đề cương thuyết minh và hợp đồng.

TS. Hoàng Ngọc Tuấn báo cáo tiến độ thực hiện đề tài

Đoàn kiểm tra của Bộ Khoa hoc và Công nghệ

 
 
Các bài liên quan
 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KC.09.15/11-15 (24/11/2015)
 Hội thảo đề tài thuộc Chương trình KC.09.15/11-15 (22/09/2015)
 Họp báo cáo định kì đề tài khoa học cấp Nhà nước (Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC.09/11-15). (05/05/2014)