Đào tạo  
Đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018

Thực hiện công văn số 2125/BNN-TCCB ngày 16/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cử ứng viên tham gia  đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018;


Viện đề nghị các đơn vị lựa chọn và cử các ứng viên phù hợp để tham dự  khóa đào tạo nói trên. Công văn cử CB đi học gửi về Viện (qua Phòng Tổng hợp) trong ngày 21/3/2018 để Viện tổng hợp gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Học viên tự nộp hồ sơ trực tiếp theo yêu cầu.

Văn bản đính kèm:
Hoc cu nhan, thac si tai TQ.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018 (06/03/2018)
 Lớp tập huấn Phòng chống thiên tai năm 2017 (04/01/2018)
 Thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh (04/12/2017)
 Hội thảo Chương trình học bổng toàn phần Thạc sĩ của JDS, Nhật Bản 2017 (17/08/2017)
 Chương trình học bổng Thạc sỹ và Tiến sỹ của Viện công nghệ Châu Á (31/05/2017)