Đề tài nghiên cứu  
Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng"

Ngày 15/12/2018 tại Sở Khoa học Công nghệ TP Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức tổng nghiệm thu kết thúc đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng do ThS. Mã Văn Hùng – Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên làm chủ nhiệm.

Sau thời gian 2 năm triển khai nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu :

i)                    Đề xuất được các giải pháp hợp lý cấp nước sinh hoạt cho các vùng miền núi, dân cư không tập trung và cấp nước tưới cho các loại cây trồng ăn quả có giá trị kinh tế vùng sườn đồi; 

ii)                  Xây dựng 01 mô hình mẫu ứng dụng công nghệ bơm va cấp nước sinh hoạt tự động cho xã Hòa Bắc quy mô khoảng 100 hộ dân và tạo nguồn cấp nước tưới cho hơn 10 ha cây ăn quả. 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu và Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá rất cao không những về mặt khoa học mà còn về tính ứng dụng thực tiễn. Đề tài đã góp phần giải quyết bài toán về cấp nước cho khu vực vùng núi của Thành phố, nơi mà người dân không thể tiếp cận được với nguồn nước sinh hoạt của thủy cục cũng như rất khó khăn về nước tưới. Cơ quan chủ trì cũng đã đề xuất phương án nhằm ứng dụng các kết quả của đề tài vào thực tế, nhân rộng mô hình một cách hiệu quả.

Đề tài đã được đánh giá xếp loại: Đạt

Một số hình ảnh tại buổi họp:

ThS Mã Văn Hùng - Chủ nhiệm đề tài báo cáo

 

Ông Huỳnh Văn Ngộ - Phó Giám đốc Sở KHCN nhận xét đề tài

Ông Hoàng Ngọc Tuấn - Đại diện đơn vị chủ trì phát biểu ý kiến

 

Mô hình thí điểm cấp nước bằng trạm bơm va do Viện thực hiện

 

 
 
Các bài liên quan
 Kiểm tra định kỳ (lần thứ nhất) Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ (20/06/2017)
 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KC.09.15/11-15 (24/11/2015)
 Hội thảo đề tài thuộc Chương trình KC.09.15/11-15 (22/09/2015)
 Họp báo cáo định kì đề tài khoa học cấp Nhà nước (Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC.09/11-15). (05/05/2014)