Quy chuẩn - Tiêu chuẩn  
TCVN 8299 : 2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép

TCVN 8299 : 2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3058/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tiêu chuẩn này thay thế 02 Tiêu chuẩn ngành sau đây:

a) 14 TCN 117 : 1999 Cửa van cung - Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật;

b) 14 TCN 06 : 2006 Thiết kế, chế tạo cửa van phẳng bằng thép - Yêu cầu kỹ thuật.

Văn bản đính kèm:
TCVN 8299 - 2009.doc
 
 
Các bài liên quan
 TCVN 8298 : 2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép (16/12/2013)
 TCVN 8297 : 2009 Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén (16/12/2013)
 TCVN 8220 : 2009 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định độ dày danh định (11/12/2013)
 TCVN 8218 : 2009 Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật (11/12/2013)
 TCVN 8217 : 2009 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phân loại (11/12/2013)