Thông báo  
Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020
Văn bản đính kèm:
TB TS 2020-1.jpg
 
 
Các bài liên quan
 Thông báo Tuyển dụng năm 2020 (10/02/2020)
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (NĂM 2017) (06/11/2017)
 Thông báo số 735/TB-VKHTLVN ngày 18 tháng 9 năm 2017 Về ý kết luận của Giám đốc Viện KHTLVN tại cuộc họp triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (20/09/2017)
 Thông báo số 136/TB-VKHTLVN ngày 03/3 Về Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (16/03/2017)
 Quyết định số 2322/QĐ-TTg Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (28/12/2016)