Thông báo  
TB số 894/TB-VKHTL VN V/v họp sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2015
Văn bản đính kèm:
So 894 TB hop so ket 6 thang au nam.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Thông báo số 802 TB/VKHTLVN ngày 19/06/2015 Về ý kiến kết luận của PGĐ Nguyễn Tùng Phong tại cuộc họp triển khai công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thủy lợi (22/06/2015)
 Số 207/VKHTLVN-TCHC V/v Lấy phiếu tín nhiệm CC, VC giữ chức vụ lãnh đạo (03/03/2015)
 Trao đổi về nội dung các chương trình, dự án về biến đổi khí hậu của thành phố; khó khăn và vướng mắc về lập, tiếp nhận, triển khai dự án (03/03/2015)
 Số 209/ VKHTLVN-TCHC V/v Lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) (03/03/2015)
 Số 216/VKHTLVN-TCKT V/v Xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2014 (03/03/2015)