Thông báo  
Quyết định số 868/QĐ-VKHTLVN ngày 10/6/2016 Về việc ban hành quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo chương trình KHCN thuộc Viện KHTLVN
Văn bản đính kèm:
Cv 868 QÐ-VKHTLVN ban hanh quy che hoat dong cau cac ban chi dao chuong trinh KH cong nghe thuoc VKHTLVN.doc
 
 
Các bài liên quan
 Số 672/TB-VKHTLVN ngày 10 tháng 05 năm 2016 Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại cuộc họp giao ban chung toàn Viện (12/05/2016)
 Thông báo số 538/VKHTLVN-TCHC ngày 15/4/2016 Về việc đề xuất kế hoạch tăng cường năng lực, chống xuống cấp 2017-2020 (20/04/2016)
 Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2015 (14/04/2016)
 Số 350/QD - VKHTLVN ngày 14/03/2016 Về việc công nhận có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác chuyên môn và quản lý của cá nhân năm 2015 (21/03/2016)
 Số 139/VKHTLVN-TCHC ngày 03 tháng 2 năm 2016 V/v đăng ký danh sách ứng viên xét đật tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 (29/02/2016)