Thông báo  
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên cần tuyển dụng 03 viên chức ngạch Nghiên cứu viên.

1. Số lượng, chức danh cần tuyển: 03 Viên chức ngạch Nghiên cứu viên

2. Yêu cầu

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật công trình thủy lợi, Tài nguyên nước.

- Có  trình  độ  ngoại  ngữ tương đương bậc  2  (A2)  trở  lên  theo  quy  định  tại  Thông   số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 ca Bộ Giáo dục Đào to ban nh khung ng lc ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn k ng sử dụng công nghệ thông tin bản theo quy định tại Thông số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy đnh Chuẩn k năng sử dụng công nghệ thông tin;

 - Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III) Trường hợp thiếu, yêu cầu trong thời hạn 02 năm sau khi tuyển dụng phải bổ sung.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

  - Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

  - Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

  - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

  - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

5. Dự kiến thời gian xét tuyển: 19/01/2023 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên.

6. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 30/11/2022 đến ngày 30/12 /2022

7. Hồ sơ gửi về: Phòng Tổng hợp - Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên. (Địa chỉ: 132 Đống Đa, Hải Châu – Đà Nẵng)

8. ĐT liên hệ : 0236.3537076 , Email:vienkhtlmttn@gmail.com

(Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại)

 

Văn bản đính kèm:
Doc 12-01-2022 09-06-32.pdf
 
 
Các bài liên quan
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 (12/08/2020)
 Thông báo Tuyển dụng năm 2020 (10/02/2020)
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (NĂM 2017) (06/11/2017)
 Thông báo số 735/TB-VKHTLVN ngày 18 tháng 9 năm 2017 Về ý kết luận của Giám đốc Viện KHTLVN tại cuộc họp triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (20/09/2017)
 Thông báo số 136/TB-VKHTLVN ngày 03/3 Về Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (16/03/2017)