Thông báo  
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (NĂM 2017)

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên có nhu cầu tuyển 04 nghiên cứu viên

* Yêu cầu:

                  - Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên chuyên ngành Thủy văn Tài nguyên nước, Kỹ thuật công trình Thủy lợi, thủy điện (Đại học Thủy lợi, Đại học Xây Dựng, Đại học Bách Khoa ĐN…)

                   - Ngoại ngữ: Anh văn giao tiếp tốt;

* Ưu tiên:

                  - Nam, tốt nghiệp Đại học, Cao học, Tiến sĩ ở nước ngoài;

                  - Đã có kinh nghiệm công tác và kiến thức, kinh nghiệm liên quan về Thủy lợi, Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn, Công trình

                  - Có các kĩ năng liên quan: mô hình thủy văn, thủy lực, GIS;

                  - Có khả năng: nghiên cứu khoa học, viết báo cáo, thuyết trình.

                  - Tư duy độc lập, chủ động trong công việc;

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/11/2017 đến ngày 30 /11/2017

* Hồ sơ xin gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:

             Phòng Tổng hợp -  Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

                  - Địa chỉ: 132 Đống Đa – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

                  - Điện thoại: 0236.3537076

  Lưu ý:      

                 - Ứng viên có hồ sơ tốt sẽ được mời phỏng vấn, đảm bảo các yêu cầu sẽ được xét tuyển.

                 - Hồ sơ không được xét tuyển không gửi trả lại.

 

 
 
Các bài liên quan
 Thông báo số 735/TB-VKHTLVN ngày 18 tháng 9 năm 2017 Về ý kết luận của Giám đốc Viện KHTLVN tại cuộc họp triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (20/09/2017)
 Thông báo số 136/TB-VKHTLVN ngày 03/3 Về Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (16/03/2017)
 Quyết định số 2322/QĐ-TTg Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (28/12/2016)
 Thông báo số 6606/BNN-VP ngày 05/08/2016 Về việc giới thiệu chữ ký ông Nguyễn Văn Tỉnh Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi (12/08/2016)
 Quyết định số 868/QĐ-VKHTLVN ngày 10/6/2016 Về việc ban hành quy chế hoạt động của các Ban chỉ đạo chương trình KHCN thuộc Viện KHTLVN (21/06/2016)