Đào tạo  
Học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Anh năm 2019
Văn bản đính kèm:
7418BNN- TCCB cu cu vien tham gia dao tao thac si tai anh nam 2019.PDF
 
 
Các bài liên quan
 Đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ tại Malaysia năm 2018 (15/06/2018)
 Đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018 (21/03/2018)
 Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018 (06/03/2018)
 Lớp tập huấn Phòng chống thiên tai năm 2017 (04/01/2018)
 Thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Vương quốc Anh (04/12/2017)