Đề tài nghiên cứu  
Nghiệm thu đề tài: Đánh giá khả năng cung cấp nước mặt của hệ thống sông, suối và hồ đập phục vụ nông nghiệp tại các vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh Đắk Lắk

 

Chiều ngày 11/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: “Đánh giá khả năng cung cấp nước mặt của hệ thống sông, suối và hồ đập phục vụ nông nghiệp tại các vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh Đắk Lắk”. Đề tài do Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây nguyên chủ trì thực hiện. Chủ nhiệm đề tài là TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Viện trưởng.

 

Toàn cảnh Hội đồng

 

Mục tiêu của đề tài là: đánh giá khả năng cung cấp nước mặt của hệ thống sông, suối và hồ đập trong vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh; dự báo khả năng cung cấp nước tưới cho một số cây trồng chính của vùng nghiên cứu; Đề xuất giải pháp nâng cao khả năng khai thác và sử dụng nước của hệ thống sông, suối và hồ đập nhằm ứng phó với nguy cơ hạn hán trong điều kiện biến đổi khí hậu.

 

Theo đó, nội dung nghiên cứu của đề tài gồm: Khảo sát, điều tra, thu thập tài liệu, số liệu về nguồn nước mặt và các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn nước từ hệ thống sông, suối và hồ đập phục vụ nông nghiệp trên thế giới, Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk; Đánh giá hiện trạng nguồn nước mặt của các sông, suối và hồ, đập phục vụ tưới cho các vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh Đắk Lắk; Nghiên cứu dự báo nguồn nước mặt của các sông, suối và hồ, đập phục vụ tưới cho các vùng có nguy cơ hạn hán cao trong điều kiện biến đổi khí hậu đến năm 2030; Đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng khai thác và sử dụng nguồn nước mặt các sông, suối và hồ đập phục vụ tưới cho các vùng có nguy cơ hạn hán cao; Ứng dụng giải pháp nâng cao khả năng khai thác và sử dụng nước cho hồ chứa Đồi 500 (huyện Ea Kar).

 

TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài

 

 

 

Kết quả, đề tài đã xác định được lưu lượng, tổng lượng theo các tần suất phục vụ tưới cho nông nghiệp của 29 sông, suối và 82 hồ chứa (có dung tích  0,5 triệu m), 29 đập dâng trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk, tính toán xác định tổng nhu cầu tưới và cân bằng nước tương ứng cho từng đối tượng ở giai đoạn hiện trạng. Đã ứng dụng mô hình Weap (The Water Evaluation and Planning System) để tính toán cho dự báo dòng chảy đến nhu cầu nước và cân bằng nước theo các thời đoạn tuần, tháng, năm cho hồ chứa nước Đồi 500.

 

Với những kết quả đã đạt được của đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao việc thực hiện đề tài; Hội đồng cũng yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong báo cáo khoa học và thống nhất nghiệm thu kết quả đề tài.

 
 
Các bài liên quan
 Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" (11/01/2019)
 Kiểm tra định kỳ (lần thứ nhất) Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ (20/06/2017)
 Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KC.09.15/11-15 (24/11/2015)
 Hội thảo đề tài thuộc Chương trình KC.09.15/11-15 (22/09/2015)
 Họp báo cáo định kì đề tài khoa học cấp Nhà nước (Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước KC.09/11-15). (05/05/2014)