Đề tài nghiên cứu  
Nghiệm thu đề tài :“Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan”

      Ngày 03/02/2021 Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng tổ chức họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan” do TS. Hoàng Ngọc Tuấn - Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên làm chủ nhiệm đề tài.

          

(Nguồn: ảnh chụp tại buổi họp)

       Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên do GS.TS Nguyễn Thế Hùng làm chủ tịch Hội đồng.         TS. Hoàng Ngọc Tuấn, chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên báo cáo tóm tắt về quá trình và kết quả nghiên cứu của đề tài. Sau 2 năm thực hiện nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành nghiên cứu đánh giá được hiện trạng của các hồ chứa, trong đó đánh giá về các giải pháp khai thác, sử dụng nước của các hồ chứa và chỉ ra những điểm tồn tại, bất cập để có cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; tiến hành tính toán dòng chảy đến, nhu cầu nước, cân bằng nước toàn năm cho 8 hồ chứa (Đồng Nghệ, Hòa Trung, Hóc Khế, Hố Gáo...) theo số liệu dự báo dài hạn; lập kế hoạch sử dụng nước toàn năm cho các hồ chứa; xây dựng được phần mềm lập kế hoạch sử dụng nước cho hồ Đồng Nghệ và Hòa Trung, phần mềm chạy trên nền website hoặc thiết bị di động có nối Internet; đề xuất được các giải pháp sử dụng nguồn nước các hồ chứa để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh; và đặc biệt là Cơ quan chủ trì đã xây dựng được 01 mô hình tưới mẫu tiết kiệm nước tại cánh đồng Đồng Quan, thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

(Nguồn: ảnh chụp mô hình tưới mẫu tiết kiệm tại Đồng Quan, thông Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng)

          Kết quả nghiên cứu đề tài được ứng dụng vào thực tiễn sẽ mang lại tác động tích cực đến kinh tế xã hội, phù hợp với định hướng nông nghiệp thông minh của thành phố, nhất là các vùng tưới ở hạ du các hồ chứa nước của huyện Hòa Vang, đồng thời làm cơ sở để các đơn vị quản lý lập kế hoạch sử dụng nước hợp lý trong quá trình sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nước các hồ chứa, nâng cao năng lực quản lý cho ngành thủy lợi, nông nghiệp của thành phố phù hợp với chủ trương xây dựng thành phố thông minh của chính quyền thành phố. Sản phẩm đề tài có thể sẵn sàng chuyển giao cho các bên liên quan để ứng dụng vào thực tiễn.

          Hội đồng đề nghị Cơ qua chủ trì, Chủ nhiệm đề tài cần quan tâm đến việc chuyển giao, hướng dẫn sử dụng thành thạo công nghệ, trang thiết bị, phần mềm cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần tích cực nâng cao kỹ năng vận hành, ứng dụng công nghệ của nhân dân, cán bộ các cấp địa phương và trong công tác quản lý, vận hành mô hình tưới tiết kiệm nước tại địa phương cả trong thời đoạn sản xuất vụ Hè Thu, vụ Đông Xuân cũng như trong mùa mưa lũ, nhất là trước tình huống mưa lớn, lũ quét. Sau khi kết thúc đề tài, đề nghị Cơ quan chủ trì phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tập huấn định kỳ, nhắc lại để nâng cao cho cán bộ, nhân bộ địa phương có thể ứng dụng công cụ, kỹ thuật, quản lý nước tổng hợp cho hồ Đồng Nghệ.

          Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá nghiệm thu đề tài xếp loại Đạt và đề nghị Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng để hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp.

 Theo https://dost.danang.gov.vn/

 

 
 
Các bài liên quan
 Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ (12/08/2020)
 Bảo vệ thành công kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ” (13/01/2020)
 Nghiệm thu đề tài: Đánh giá khả năng cung cấp nước mặt của hệ thống sông, suối và hồ đập phục vụ nông nghiệp tại các vùng có nguy cơ hạn hán cao của tỉnh Đắk Lắk (17/12/2019)
 Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" (11/01/2019)
 Kiểm tra định kỳ (lần thứ nhất) Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ cấp nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ (20/06/2017)