Quy chuẩn - Tiêu chuẩn  
TCVN 8220 : 2009 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định độ dày danh định
Văn bản đính kèm:
8075782202009ba(1).pdf
vai dia ky thuat.pdf
 
 
Các bài liên quan
 TCVN 8218 : 2009 Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật (11/12/2013)
 TCVN 8217 : 2009 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phân loại (11/12/2013)
 TCVN 8216 : 2009 Thiết kế đập đất đầm nén (11/12/2013)
 TCVN 8215 : 2009 - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối công trình thủy lợi. (11/12/2013)
 TCVN 8214 : 2009 Thí nghiệm mô hình thủy lực công trình thủy lợi, thủy điện (11/12/2013)