Quy chuẩn - Tiêu chuẩn  
TCVN 8300 : 2009 Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao

TCVN 8300 : 2009 Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3058/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Tiêu chuẩn này thay thế 14TCN 192-2006 Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực - Thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn bản đính kèm:
TCVN 8300 - 2009.doc
 
 
Các bài liên quan
 TCVN 8299 : 2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép (16/12/2013)
 TCVN 8298 : 2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép (16/12/2013)
 TCVN 8297 : 2009 Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén (16/12/2013)
 TCVN 8220 : 2009 Vải địa kỹ thuật – phương pháp xác định độ dày danh định (11/12/2013)
 TCVN 8218 : 2009 Bê tông thủy công - Yêu cầu kỹ thuật (11/12/2013)