Văn bản pháp lý 
Tên văn bản:Quyết định ban hành kế hoạch hành động của Bộ NN và PTNT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của CP
Số, ký hiệu văn bản:Số 207/QĐ-BNN-KH
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành:Bộ NN &PTNT
Người ký:Bộ trưởng Cao Đức Phát
Ngày ban hành:07/01/2016
Hiệu lực thi hành:19/02/2016
Trích yếu:
Văn bản đính kèm207 bnn.doc