Văn bản pháp lý 
Tên văn bản:Phê duyệt chiến lược phát triển Viện KHTL miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030
Số, ký hiệu văn bản:1357/QĐ-VKHTLVN
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành:Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký:Giám đốc Nguyễn Vũ Việt
Ngày ban hành:01/10/2015
Hiệu lực thi hành:01/10/2015
Trích yếu:

Quyết định số 1357/QĐ-VKHTLVN ngày 01/10/2015 của Viện KHTL Việt Nam về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến 2030

Văn bản đính kèm229(1357-QĐ VVN).doc