Văn bản pháp lý 
Tên văn bản:Thông tư Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số, ký hiệu văn bản:Số: 32/2015/TT-BNNPTNT
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành:Bộ NN &PTNT
Người ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:06/10/2015
Hiệu lực thi hành:06/10/2015
Trích yếu:
Văn bản đính kèmTT 32.doc