Đào tạo  
Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2019
Văn bản đính kèm:
138VKHTLVN-TCHC hoc bong chinh phu Australia vong tuyen chon 2019 (1).PDF
 
 
Các bài liên quan
 Đào tạo, tập huấn tưới tiết kiệm nước năm 2018 (12/12/2018)
 Học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Anh năm 2019 (08/10/2018)
 Đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại Trung Quốc năm 2018 (21/03/2018)
 Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018 (06/03/2018)
 Lớp tập huấn Phòng chống thiên tai năm 2017 (04/01/2018)