Văn bản pháp lý 
Tên văn bản:Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số, ký hiệu văn bản:3869/QĐ-BNN-KHCN
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành:Bộ NN &PTNT
Người ký:Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:28/09/2015
Hiệu lực thi hành:28/09/2015
Trích yếu:

Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Văn bản đính kèm20151006_085758.pdf