Văn bản pháp lý 
Tên văn bản:Quyết định ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Vu Gia - Thu Bồn
Số, ký hiệu văn bản:1537/QĐ-TTg
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Người ký:PTT Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành:07/09/2015
Hiệu lực thi hành:07/09/2015
Trích yếu:
Văn bản đính kèmQuyết định 1537ttg.pdf