Nội quy thư viện  
Nội quy thư viện Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

NỘI QUY THƯ VIỆN
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN


1. Đối với bạn đọc trong cơ quan:
Khi mượn tài liệu phải trả đúng thời hạn quy định.Thời gian mượn từng loại tài liệu cụ thể như sau:
+ Tiêu chuẩn, Quy trình, Quy phạm, Định mức: 01 tuần
+ Tài liệu chuyên ngành các loại: 02 tuần
+ Tài liệu lưu trữ các đề tài của Viện: 02-04  tuần
Bạn đọc phải trả hết tài liệu đang mượn khi muốn mượn tài liệu mới.
Nếu cần tham khảo Bạn đọc báo thủ thư gia hạn thêm thời gian mượn. Thời gian gia hạn không quá 1 tuần đối với tất cả các loại tài liệu.

2. Đối với bạn đọc ngoài cơ quan:
Khi vào thư viện để tham khảo tài liệu phải xuất trình giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên hợp lệ.
Mỗi lần tham khảo tài liệu bạn đọc được mượn 02 cuốn đọc xong trả lại rồi mượn tài liệu khác. Tuyệt đối không mang sách báo ra khỏi phòng đọc khi chưa có sự đồng ý của Thủ thư. Trước khi ra về bạn đọc phải trả sách báo đầy đủ cho thủ thư
Tài liệu mượn về phải có sự đồng ý của lãnh đạo Phòng.

3. Quy định chung:
Bạn đọc phải chú ý giữ trật tự vệ sinh trong thư viện, không hút thuốc lá, không cắt xén tranh ảnh tư liệu, không làm rách, không ghi dấu, không viết, vẽ vào sách báo. Nếu vi phạm phải bồi thường tuỳ mức độ hư hại và giá trị của tài liệu.
Khi mượn tài liệu, đề nghị bạn đọc cung cấp địa chỉ Email và số điện thoại để thư viện tiện liên hệ hỗ trợ bạn đọc .

4.Trách nhiệm của thủ thư :
Phải có tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo quản tài liệu trong thư viện, cũng như việc cập nhật ,bổ sung kịp thời tài liệu cho bạn đọc.
Phục vụ bạn đọc nhiệt tình, tận tâm, hoà nhã.

5.Thời gian hoạt động:
Từ thứ 2- sáng thứ 6 trong tuần.
Sáng:Từ 8h-11h30
Chiều: 13h30 – 16 h
Chiều thứ 6 nghỉ phục vụ để làm nghiệp vụ.

Đà Nẵng, tháng 12/2014

THƯ VIỆN