Sách & Ấn phẩm  
Danh mục sách Thư viện

STT

Tên sách/Tài liệu

Ký hiệu

Năm XB

Nhà XB

Tài nguyên nước

1

Thủy nông ở vùng khô hạn 

TN/01

2009

NXB Nông nghiệp 

2

Tài nguyên nước Việt Nam

TN/02

2003

NXB Nông nghiệp

3

Giáo trình phát triển và quản lý tài nguyên nước ngầm

TN/03

2007

NXB Xây Dựng

4

Quản lý tưới có sự tham gia của người dân

TN/04

2013

 

 

Tự động hóa các công trình cấp và thoát nước

TN/05

2003

NXB Nông nghiệp

Thủy văn

1

Đặc điểm thủy văn và nguồn nước sông Việt Nam

TV/01

2007

NXB Nông nghiệp

2

Nguyên lý thủy văn

TV/02

2000

NXB Nông nghiệp

3

Chọn lũ thiết kế

TV/03

2007

NXB Nông nghiệp

4

Tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực nông nghiệp và giải pháp ứng phó 

TV/06

2012

NXB Nông nghiệp

Môi trường

1

Con người và môi trường 

MT/01

1996

NXB KHKT 

2

Chiến lược và chính sách MT 

MT/02

1997

NXBXD

3

Bảo vệ MT trong XDCB 

MT/03

1997

NXBNN

Thủy lực – Thủy công

1

Thủy lực

TL/01

2007

NXB Xây dựng

2

Sổ tay tính toán thủy lực

TL/02

1984

NXB Nông nghiệp

3

Sự cố một số công trình thủy lợi ở VN và các biện pháp phòng tránh

TL/03

2000

NXB Nông nghiệp

4

An toàn cho các công trình đê và đập nhỏ

TL/04

2014

NXB Xây dựng

5

Các bảng tính thủy lực

TL/05

2005

Trường ĐHTL

6

Phương pháp luận thiết kế công trình

TL/06

2007

Trường ĐHTL

7

Bài giảng thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ

TL/07

2006

NXB Từ điển Bách khoa

8

Quản lý vùng bờ

TL/08

2002

NXB Xây dựng

9

Động lực học và công trình cửa sông

TL/09

2005

NXB Xây dựng

10

Bể cảng và Đê chắn sóng

TL/10

2000

NXB Nông nghiệp

11

Sự cố một số công trình thủy lợi ở Việt Nam và các biện pháp phòng tránh.

TL/11

2000

NXB Nông nghiệp

12

Các VD tính toán cầu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn mới 22 TCVN272-01 – Tập 1

TL/12

2008

NXB Xây dựng

13

Sổ tay chọn máy thi công

TL/13

2005

NXB Xây dựng

14

Thi công các công trình thủy lợi – Tập 1

TL/14

2004

NXB Xây dựng

Tài liệu tham khảo khác

1

Hình thái bờ biển

STK/01

2006

Trường ĐHTL

2

Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

STK/02

2008

 

3

Luật phòng chống thiên tai

STK/03

2013

Nhà XBLĐ

4

Tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực nông nghiệp và giải pháp ứng phó 

STK/04

2012

NXB Nông nghiệp

5

Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho Việt Nam

STK/05

 

 

6

Bơm chìm và máy khuấy chìm

STK/06

2010

 

7

Một số quyết định phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030

STK/07

2014

NXB Nông nghiệp

8

Một số biện pháp thủy lợi cho vùng đồi núi

STK/08

1996

NXB Nông nghiệp

9

Chiến lược phát triển thủy lợi vùng Tây Nguyên đến năm 2020

STK/09

2004

NXB Nông nghiệp

10

Nước dưới đất các vùng đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ

STK/10

1996

Bộ Công nghiệp Cục địa chất VN

11

Kỹ thuật tưới phun mưa

STK/11

1995

Trường ĐHTL

 

12

Tài liệu hội nghị bàn tròn phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

STK/12

2013

Viện chuyển đổi môi trường và xã hội

13

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đến năm 2020

STK/13

2000

Bộ Xây dựng

14

Hội nghị tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2013 triển khai nhiệm vụ năm 2014

STK/14

2014

Ban CĐPCLBTU

15

Báo cáo hội thảo khoa học công nghệ thủy lợi phục vụ đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Đông Nam Bộ

STK/15

2014

 

16

Sổ tay hiện đại hóa hệ thống kênh tưới

STK/16

2014

Nhà XB Khoa học và Kỹ thuật

17

Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho VN

STK/17

2012

Nhà XB Tài Nguyên.

18

Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012 – 2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

STK/18

2012

NXB Nông nghiệp

19

Báo cáo kỹ thuật Nghiên cứu khả năng dự báo  và cảnh báo sớm  mức độ ngập lụt ở khu vực ven sông thí điểm cho TP Đà Nẵng

STK/19

2014

TT KTTV QG

20

Báo cáo hội thảo đảm bảo an toàn hồ đập thực trạng, thách thức và giải pháp (Dự án quản lý thiên tai)

STK/20

 

 

21

Sổ tay kỹ thuật thủy lợi – Tập 1 (Toán hoc; cơ kết cấu)

STKT/01

2005

NXB Nông nghiệp

22

Sổ tay kỹ thuật thủy lợi ( Phần 1- tập 2)

STKT/02

2005

NXB Nông nghiệp

23

Sổ tay kỹ thuật thủy lợi – Phần 1- tập 2)

STK/03

2005

NXB Nông nghiệp

24

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 – 1999 – tập 2

TTKH/01

1999

NXB Nông nghiệp

25

Tuyển tập Khoa học công nghệ 2009 -2014 – tập 1

TTKH/02

2014

NXB KH và CN

26

Tuyển tập Khoa học công nghệ 2009 -2014 – tập 2

TTKH/03

2014

NXB KH và CN

27

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ (1994 -1999) – Tập 1

TTKH/04

1999

NXB Nông nghiệp

28

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ (1994 -1999) – Tập 2

TTKH/05

1999

NXB Nông nghiệp

29

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ (1994 -1999) – Tập 3

TTKH/06

1999

NXB Nông nghiệp

30

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ (1994 -1999) – Tập IV

TTKH/07

1999

NXB Nông nghiệp

31

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1999 -2000

TTKH/09

2001

NXB Nông nghiệp

32

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 50 năm xây dựng và phát triển 1959 -2009 – Tập 1

TTKH/10

2009

NXB Nông nghiệp

33

Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 50 năm xây dựng và phát triển 1959 -2009 – Tập 2

TTKH/11

 

NXB Nông nghiệp

34

Kỷ yếu 50 năm xây dựng và phát triển 1959 -2009

TTKH/12

 

NXB Nông nghiệp

Sách Pháp luật

1

Xây dựng, ban hành, quản lý văn bản và công tác lưu trữ

PL/01

1998

NXB Chính trị QG

2

Sổ tay pháp luật

PL/02

2003

NXB Lao động

3

Những văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật lao động – Tập 1

PL/03

1995

NXB Lao động

4

 

Những văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật lao động – Tập 2

PL/04

1997

NXB Lao động

5

Những văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật lao động – Tập 3

PL/05

1997

NXB Lao động

6

Những văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật lao động – Tập IV

PL/06

1997

NXB Lao động

7

Những văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật lao động – Tập V

PL/07

1997

NXB Lao động

8

Những điều cần biết về bộ luật lao động

PL/08

1994

NXB Lao động

9

808 câu hỏi và đáp về chế độ của người lao động và người sử dụng lao động

PL/09

2012

NXB Lao động – Xã hội

10

Hỏi đáp về bộ luật lao động sửa đôi, bổ sung

PL/10

 

 

11

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên

PL/11

2007

Tạp chí XD Đảng

12

Báo chí với cơ quan và doanh nghiệp

PL/12

2005

NXB Tư pháp

13

Sổ tay thực hành tin học văn phòng

PL/13

2010

NXB Hồng Đức

14

Chế độ chính sách mới về lao động tiền lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trợ cấp thất nghiệp

PL/14

2010

NXB Lao động

15

Bản tin lao động và công đoàn

 

 

 

Báo và Tạp chí

1

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 08

 

2012

Viện KHTL Việt Nam

2

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 09

 

2012

Viện KHTL Việt Nam

3

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 10

 

2012

Viện KHTL Việt Nam

4

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 11

 

2012

Viện KHTL Việt Nam

5

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 12

 

2012

Viện KHTL Việt Nam

6

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 13

 

2012

Viện KHTL Việt Nam

7

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 14

 

2012

Viện KHTL Việt Nam

8

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 15

 

2012

Viện KHTL Việt Nam

9

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 16

 

2012

Viện KHTL Việt Nam

10

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 17

 

2012

Viện KHTL Việt Nam

11

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 10

 

2013

Viện KHTL Việt Nam

12

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 11

 

2013

Viện KHTL Việt Nam

13

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 12

 

2013

Viện KHTL Việt Nam

14

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 13

 

2013

Viện KHTL Việt Nam

15

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 14

 

2013

Viện KHTL Việt Nam

16

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 15

 

2013

Viện KHTL Việt Nam

17

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 16

 

2013

Viện KHTL Việt Nam

18

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 17

 

2013

Viện KHTL Việt Nam

19

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 18

 

2013

Viện KHTL Việt Nam

20

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 19

 

2013

Viện KHTL Việt Nam

21

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 20

 

2014

Viện KHTL Việt Nam

22

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 21

 

2014

Viện KHTL Việt Nam

23

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi – số 22

 

2014

Viện KHTL Việt Nam

24

Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy lợi – số 23

 

2014

Bộ KH &CN

25

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 17

 

2014

Bộ KH &CN

26

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 18

 

2014

Bộ KH &CN

27

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 19

 

2014

Bộ KH &CN

28

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 20

 

2014

Bộ KH &CN

29

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 21

 

2014

Bộ KH &CN

30

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 22

 

2014

Bộ KH &CN

31

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam – Số 23

 

2014

Bộ KH &CN

32

Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường

 

2013

Trường ĐHTL

33

Tài liệu ISO – quyển I

ISO/01

 

Viện KHTLVN

34

Tài liệu ISO – quyển II

ISO/02